Servicii de Inventariere

In domeniul public sau privat

Tipuri de Inventariere

Inventarierea Anuala

Este obligatorie pentru toate societatile si constituie etapa premergatoare intocmirii situatiilor financiare anuale

Inventarierea Periodica

Se realizeaza in scopul identificarii si diminuarii riscurilor aparitei pierderilor din patrimoniul companiei si se efectueaza integral sau partial prin sondaj

Inventarierea Ocazionala

Se efectueaza la predarea /primirea unei gestiuni, la fuzionarea de companii, la determinarea lipsurilor in urma unor evenimente

Inventarierea Inopinata

Se efectueaza in cazul aparitiei unor informatii sau suspiciuni referitor la lipsuri din patrimoniu sau fraude

title-wave.png

Categorii de
Active Inventariate

In situatiile financiare anuale, activele, datoriile si capitalurile proprii se reflecta si se evalueaza la valoarea contabila - valoarea ramasa dupa deducerea amortizarii acumulate, pentru activele amortizabile si ajustarile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare

Inventariere Mijloace Fixe

Inventariere Obiecte de Inventar

Inventariere Stocuri Materii Prime

Inventariere Stocuri de Marfuri

icon

Contactati-ne pentru o discutie specifica pe domeniul dvs.

evalfix-logo-alb-s.png

Brasov 
E evalfix@gmail.com 
M +40 742 656 345

Follow Us

Abonare

O suita cuprinzatoare de servicii de evaluare si informatii utile din domeniul fiscal, contabil si juridic

Copyright © 2021. Evaluari-Anevar.

Design & Development By Ancriserv

Cauta

+40 742 656 345         evalfix@gmail.com