software custom dedicat afacerilor sau sectorului bugetar

SOFT-URI

Gr8 Invent

Platforma deschisa de inventariere

a tuturor mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar

Edill Intelligence

Soft dedicat

evidentei interventiilor administratorilor de retele, lucrarilor edilitare planificate

si a acordurilor de ocupare temporara a domeniului public

SCIM

Sistem informatic

suport pentru institutiile publice in vederea implementarii Sistemului de Control Intern Managerial, conform Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice

GIS

Sistem Informational Geografic

cadrul care permite culegerea, gestionarea si analiza datelor

DPO

Responsabil cu protectia datelor

care monitorizeaza conformitatea organizatiei cu GDPR

evalfix-logo-alb-s.png

Brasov 
E evalfix@gmail.com 
M +40 742 656 345

Follow Us

Abonare

O suita cuprinzatoare de servicii de evaluare si informatii utile din domeniul fiscal, contabil si juridic

Copyright © 2021. Evaluari-Anevar.

Design & Development By Ancriserv

Cauta

+40 742 656 345         evalfix@gmail.com